Voorbeeld pagina

We leven tegenwoordig op de automatische piloot en dit zorgt ervoor dat we wel de dingen doen die we moeten doen, maar niet stil staan bij de vraag wie we zijn en waar we deel van uitmaken.

Door mensen te confronteren met handwerk en natuurlijk materiaal uit de geschapen natuur, wil ik hen aanzetten tot nadenken over hun manier van leven. Ik wil dat de mens in balans komt met zichzelf en met de aarde, het leven.

Bij handwerk schenken we volledige aandacht aan datgene waar we mee bezig zijn. We zijn direct betrokken bij het materiaal en de techniek. Door zaken zelf met de handen te maken, te voelen en te ervaren, worden we ons bewust van datgene waar we mee bezig zijn. We staan dicht bij onszelf.

Natuurlijk materiaal heeft gegroeid op, aan, in en of als levend organisme. Sommige materialen komen rechtstreeks uit de geschapen natuur, zoals scheerwol. Andere materialen, zoals koperdraad, hebben een bewerkingsperiode gehad. De materie neemt betekenis aan. Wij kunnen ons met natuurlijk materiaal identificeren. Net als natuurlijk materiaal, reageren wij ook op het leven en zijn wij zelf ook een onderdeel van de geschapen natuur waarbij verschijnselen uit iets anders voortvloeien.

Ik wil met handwerk en natuurlijk materiaal de wereld niet verbeteren, maar ik denk wel dat beide zaken de kwaliteit van ons leven kunnen verhogen.